Skip to content Skip to footer
Carfin S.A. certifică faptul că respectă drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
 
Care sunt datele cu caracter personal?
 
Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.
 
Ce înseamnă prelucrarea de date cu caracter personal?
 
Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea
 
Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzătoare și neconformă cu prevederile legale naționale și europene
 
Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 677/2000, cu modificările şi completările ulterioare se referă este definit astfel:
 
,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială ( Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date)
 
Ce măsuri de colectare și de prelucrare în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră personale a luat societatea noastră?
 
Va asigurăm în același timp că societatea noastră administrează în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană., cu obiectivul de a elimina riscurile care vizează siguranță datelor dumneavoastre personale.
 
Carfin S.A. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic, sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronică, au fost încheiate protocoale de colaborare cu societățile informatice care gestionează pagină noastră de web, s-au prevăzut specificații de securizare a datelor în contractele de colaborare precum și în procedurile interne și există prevederi de confidențialitate în contractele angajaților noștri.
 
Care sunt scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal?
 
Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt: reclamă, marketing și publicitate precum și servicii de comunicații electronice. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare deasemenea pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale.
 
Cine mai poate prelucra date cu caracter personal în numele nostru?
 
Societatea Carfin S.A. poate imputernici firmele de curierat să prelucreze astfel de date pentru livrarea produselor . În acest proces de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal mai sunt implicate și angajații noștri.
 
De asemenea, Carfin S.A. poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.
 
Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.
 
Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul că persoanele juridice cu care Carfin S.A. a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit și să le transmită în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.
 
Cât timp se păstrează datele?
 
Menționăm că societatea noastră păstrează datele atâta timp cât prevede cerință legală referitoare la documentele contabile, nu le arhivează, nu le folosește în scopuri publicitare fără acordul dumneavoastră expres. De asemenea datele dumneavoastră sunt păstrate pe toată perioada de garanție a produsului achiziționat.
 
Care sunt drepturile persoanelor ale căror date se colectează și prelucrează?
 
Dreptul la informare – puteți solicită informații privind activitățile de prelucrare a datelor dmneavoastra personale;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicită restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la rectificare – puteți rectifică datele personale inexacte sau le puteți completă;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicită că respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamântului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimtamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectivă prelucrare, va puteți exprimă propriul punct de vedere cu privire la această și puteți contesta decizia
 
Informații suplimentare
 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
 
Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea noastră de a va putea livra produsele.
 
Prin acceptarea termenilor și condițiilor, oferiți Vânzătorului – Carfin S.A. – dreptul de a colecta și prelucra aceste date cu caracter personal, ați luat la cunoștință de toate informațiile prezentate și sunteți de accord cu acestea.